ஈவு Kudian வெளிப்புற தயாரிப்புகள் Co.ltd ஈவு நகரில் 2016 இல் registerd இருந்தது. முன்னாள் பெயர் ஈவு Jiaqi காம்பால் தொழிற்சாலை இருந்தது. மழை ஈ மற்றும் hammocks செய்வதில் அனுபவம் 6 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 'உடன், ஈவு Kudian வரை விரைவில் 2016 & 2017 இல் நாம் மிகவும் கடுமையான தரமான தேவைகள் கொண்ட ஃபாக்ஸ் Outfitters ஒத்துழைத்தனர் ஏனெனில் வளர்ந்தது.

    
    பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!